تبلیغات اینترنتیclose
پیچک ( عباس آزاد منش )
پیچک ( عباس آزاد منش )
شعر و ادب پارسی
نوشته شده در تاريخ جمعه 11 مهر 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


نگذار جهان به کام تو سمّ بشود
قلبت هدف هجوم ماتم بشود

خوش باش تو با جمع رفيقان خودت
چون پلک بهم زدي ،يکي کم بشود!

 


 عباس آزادمنش

http://jomalatziba.blogfa.com/post-3522.aspx

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار عباس آزادمنش-3, | بازديد : 167

نوشته شده در تاريخ جمعه 11 مهر 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


دلم مي گيرد از اين بي نوايي
از اين هنگامه ي بي در کجايي

بيا اي هموطن تا باز گرديم
به دورانِ شکوه آريايي!

 


 عباس آزادمنش
http://jomalatziba.blogfa.com/post-3522.aspx
 

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار عباس آزادمنش-3, | بازديد : 236

نوشته شده در تاريخ جمعه 11 مهر 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


در مذهب دل هميشه سر بايد داد
جان در کفِ طوفان و خطر بايد داد

چون مرد شدي بدان که با حبِّ وطن
اين جانِ عزيز و مختصر بايد داد !

 


 عباس آزادمنش
http://jomalatziba.blogfa.com/post-3522.aspx

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار عباس آزادمنش-3, | بازديد : 305

نوشته شده در تاريخ جمعه 11 مهر 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


تنش را وحشتِ زندان بگيرد
به ناموسش دو قرص نان بگيرد

هر آنکس باعث بدبختيِ ماست
الهي درد بي درمان بگيرد!

 


 عباس آزادمنش
http://jomalatziba.blogfa.com/post-3522.aspx

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار عباس آزادمنش-3, | بازديد : 228

نوشته شده در تاريخ جمعه 11 مهر 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


به يک باره قنوتم را به هم زد
دلِ چون دشتِ لوتم را به هم زد

کمي در فکر چشمانِ تو بودم؛
که شعر آمد سکوتم را به هم زد

 

 

 عباس آزادمنش

http://jomalatziba.blogfa.com/post-3522.aspx

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار عباس آزادمنش-3, | بازديد : 168

نوشته شده در تاريخ جمعه 11 مهر 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 


بيا تا محشر کبرا بسازيم
جهان را غرق شاديها بسازيم

بيا با قوّتِ سر پنجه ي عشق
بهشت از دوزخ دنيا بسازيم!

 

 

 عباس آزادمنش

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار عباس آزادمنش-3, | بازديد : 233

نوشته شده در تاريخ جمعه 11 مهر 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

نباشد مثل ما و من شبيه ات
و حتي سنبل و سوسن شبيه ات

زمين و آسمان را گشتم امّا ؛
نديدم هيچ کس اصلا شبيه ات! .

 

 

 عباس آزادمنش

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار عباس آزادمنش-3, | بازديد : 293

نوشته شده در تاريخ جمعه 11 مهر 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

اگر از مرز خوشبختي برونيم
و در چاه جهالت ، واژگونيم!

عزيزم غم مخور سودي ندارد
من و تو وارثِ درد قرونيم!!!

 

 

 عباس آزادمنش

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار عباس آزادمنش-3, | بازديد : 243

نوشته شده در تاريخ جمعه 11 مهر 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

من و رود و درخت و باد و شبنم
تفاهم نامه اي داريم ، با هم ؛

نويسم متن آن بر برگِ انگور :
به فصلِ " برگ ريزان " خير مقدم

 

 

 عباس آزادمنش

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار عباس آزادمنش-3, | بازديد : 269

نوشته شده در تاريخ جمعه 11 مهر 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

به سقف آسمان آونگ هستي
و با آلودگي در جنگ هستي

بزن باران که درکت مي کنم من ؛
تو هم گاهي کمي دلتنگ هستي

 


 عباس آزادمنش

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار عباس آزادمنش-3, | بازديد : 156

نوشته شده در تاريخ جمعه 11 مهر 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


گمانم روز و شب مستي ، زمانه
فقط در فکر خود هستي ، زمانه!

نديدم هيچ کس را راضي از تو ...
کثيفي،ناکسي ،پستي ، زمانه!

 

 

 عباس آزادمنش

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار عباس آزادمنش-2, | بازديد : 121

نوشته شده در تاريخ جمعه 11 مهر 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

 

شکوه لحظه ي موعود ، برگرد
از اين روياي وهم آلود ، برگرد!

تو را جانِ خودت سوگند ، بانو:
دلم تنگ است لطفا زود ،برگرد

 

 

 عباس آزادمنش

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار عباس آزادمنش-2, | بازديد : 231

نوشته شده در تاريخ جمعه 11 مهر 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

تمام آفرينش در عذاب است !
جهان بيغوله اي يکسر خراب است

زمين و آسمان را آب برده ...
خدا هم گوشه اي انگار خواب است!

 


 عباس آزادمنش

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار عباس آزادمنش-2, | بازديد : 223

نوشته شده در تاريخ جمعه 11 مهر 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

چه زيبا بود نيکي جاي شر بود
بشر با کار خيرش مفتخر بود!

و زيباتر از آن ، آن لحظه اي که:
به جاي اين همه ديوار ، در بود!

 


 عباس آزادمنش

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار عباس آزادمنش-2, | بازديد : 168

نوشته شده در تاريخ جمعه 11 مهر 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


خدا را شکر از اينکه تو را داد
تو اي زيباترينِ آدمي زاد ....

اگر طعم لب و بوي تو باشد؛
بهاري ميشود گرمايِ مرداد!

 


 عباس آزادمنش

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار عباس آزادمنش-2, | بازديد : 129