پیچک ( عباس آزاد منش )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- من جامه نباشم که تو از تن بکنی( عباس آزاد منش )
- تا دست مرا به راه خود پُل کردی ( عباس آزاد منش )
- گرفتي کاملا جاي خدا را ( عباس آزاد منش )
- اگر چه زندگی سرشار درد است( عباس آزاد منش )
- از عشق خدایی آسمانی دارم ( عباس آزاد منش )
- فقط دنبال عشقي سينه سوزم ( عباس آزاد منش )
- شرابش با من امّا ساغر از تو ( عباس آزاد منش )
- تنم را با چه مي بايد بپوشم ؟ ( عباس آزاد منش )
- آن حُسن که زينت بشر ميباشد ( عباس آزاد منش )
- درون سينه ات رازي نهان است ( عباس آزاد منش )
- يکي افتاده کارش دستِ عشقت ( عباس آزاد منش )
- تو شيرين مثل هر قند و نباتي ( عباس آزاد منش )
- اگر که سالها بي تاب باشي ( عباس آزاد منش )
- برایم خنده هایت را نشان ده( عباس آزاد منش )
- گمانم طره ي مويش گرفته ( عباس آزاد منش )
- به راه عشقِ جانکاهي بميرم( عباس آزاد منش )
- اگر چه کاملا صوری ، عزیزم ( عباس آزاد منش )
- به سقف آسمان آونگ هستی( عباس آزاد منش )
- همیشه طعم شهد لب تو باشی( عباس آزاد منش )
- به میل خود اگر در گور رفتن ( عباس آزاد منش )
- پیامم را به هر وادی رسانید( عباس آزاد منش )
- گل زیبای دور از من کجایی؟( عباس آزاد منش )
- فرم گيسوي شما ريزشي از باران است ( عباس آزاد منش )
- تا عاشقِ بيچاره و دلبند شما بود ( عباس آزاد منش )
- سهم من يک غزل از کلِّ غزلها کافيست( عباس آزاد منش )
- تنها شده اي به فکر خود تنها باش( عباس آزاد منش )
- تو مثل جنگل و کوه و دهاتي ( عباس آزاد منش )
- عمريست که حيران و معطّل هستم ( عباس آزاد منش )
- نه گلهاي قشنگِ اطلسي را ( عباس آزاد منش )
- اگر که بي کس و کاري ، دلِ من ( عباس آزاد منش )
- تو را خواهم که بر دوشم بگيرم ( عباس آزاد منش )
- هميشه با همه در حال جنگند( عباس آزاد منش )
- شفا بخشِ تن و آرام جاني( عباس آزاد منش )
- دوباره مي رسد عيد و ترانه ( عباس آزاد منش )
- اگر آزادي اش قطع و هرس شد ( عباس آزاد منش )
- با سعي تو اين بار دلم اول شد ( عباس آزاد منش )
- هر کس که گذارش به سر کوي تو هست( عباس آزاد منش )
- از عطر تو يک لحظه بغل مي خواهم( عباس آزاد منش )
- از هرچه که ديده ام کمي سر داري ( عباس آزاد منش )
- اي کاش تو را دوباره از رو نبرند( عباس آزاد منش )
- تنها شده ام غزل برايم بفرست ( عباس آزاد منش )
- از پيش دلت ستمگري را بردار( عباس آزاد منش )
- گل خانه ي عشق لم يزل يعني تو ( عباس آزاد منش )
- در کشتن ما چه بي نظيري ،اي عشق ( عباس آزاد منش )
- تا اين دل من به دلبري پابند است ( عباس آزاد منش )
- نگذار جهان به کام تو سمّ بشود ( عباس آزاد منش )
- دلم مي گيرد از اين بي نوايي( عباس آزاد منش )
- در مذهب دل هميشه سر بايد داد ( عباس آزاد منش )
- تنش را وحشتِ زندان بگيرد ( عباس آزاد منش )
- به يک باره قنوتم را به هم زد ( عباس آزاد منش )
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد